Flight Operation System

Publisert: 09.01.2017

Flight Operation System er utviklet for fly og helikopterdrift og bidrar til en sikker og oversiktlig operasjonell drift - som igjen bidrar til en bedre utnyttelse av maskin, utstyr og mannskaper.

 

 

Sikker drift ved bruk av Flight Operation System

 

 

 

Planlegg og kontroll ved bruk av Flight Operation System

 

Vårt Flight Operation System V3 – Advanced gir de ansvarlig for planlegging og ressursbruk en samlet oversikt over produksjonen.

Systemene gir varsel ved unormal produksjon som forsinkelse og uteblitt GPS signal fra fly eller helikopter.

Turer som er gjennomført, lagres og kan hentes frem i planlegging av nye oppdrag eller trening. Den oversikten kan også hentes ut via nettbrett eller smart telefon.

 

 

Basic

For å sikre en god oversikt over kunder og avtaler så trengs gode løsninger - noe vi tilbyr. Ut fra oppdrag så faktureres kundene kontinuerlig.

Advanced

Planlegg turen via vår flightsshedule. Foreta flightplanning, Safe Job Analyse for en sikker gjennomføring og beregn aktiv flytid og fritid.

Maintenance

Teknisk loggføring av flytid som gir kontroll på maskinens drift. Teknisk personell følges opp via egne skiftplaner.


Integration

Våre løsninger kan integreres med flere type løsninger, hvor vi på en enkel måte henter og leverer ut data til andre private eller offentlige register.

Report

Via vår rapportmodul så kan en hente ut statistikker og prognoser og i dynamiske kurver og tall som er direkte knyttet opp mot våre løsninger.

EFB

Vi har utviklet en Elektronisk Flight Bag som gjør at en enkelt kan ta med dokumentasjon og skjema utenfor ditt hjemmenettverk og i offline.

 

Løsning

Våre løsninger er basert på en systemplattform som utvikles og tilpasses våre kunder og har tilnærmet 100% oppetid - "offline" når dette er ønskelig. Våre moduler er utviklet for å legge til nye funksjoner som er tilpasset din drift.

 

 

Erfaring

Igjennom 25 års erfaring med fly-  og helikopterløsninger og dagens referanser, så er vi trygg på at våre løsninger bidrar til en mer effektiv, rasjonell og sikker drift. Vi er opptatt av "Vinn Vinn" slik at våre løsninger skal bidra til en mer effektiv og rasjonell drift med sikkerhet som første prioritet.

 

Vi utvikler våre løsninger kontinuerlig i sammen med våre kunder for å tilfredsstille endrede krav og ønsker, samt videreutvikle nye løsninger for bransjen.

 

EFB i bruk

 

Vår Electronic Flight Bag benyttes daglig av våre kunder for sikker og trygg operasjon.

 

Innslaget er hentet fra TVN sitt Insider program sendt den 6. mars 2019.

Flyger i Helitrans Tor Eirik Larheim fyller inn en Sikker Jobb Analyse før oppdraget starter.

 

 

 

iPad app med offline funksjonalitet

Vi har utviklet egen app som knyttes opp mot systemets database. Den gir piloter/lastemenn tilgang til Electronic Flight Bag med offline muligheter. Aircraft technical Log, Sikker Jobb Analyse, Operational Flight Plan og flere andre systemer.