Moduloppsett

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 11.02.2019

 

Flight Operation System er bygget opp som moduler slik at en enkelt kan oppgradere til flere moduler - det betinger at en starter ut med Administrasjonsmodulen som er vår grunnmodul.

 


 

Administrasjon

Vår grunnmodul som følger opp dine oppdrag


- Informasjon
- Baseregister
- Kunderegister
- Oppdragsregister
- Faktura

 

Administrasjonsmodulen er vår grunnmodulen som gir tilgang til andre moduler

 

Be om tilbud

Operativ

For en mer effektiv planlegging og sikker gjennomføring


- Flightschedule
- Crew Record
- Flightplan
- Load/Balance
- Safe Job Analyse
- Line Check
- Checkliste
- OPC

 

Det er mulig å velge enkelte systemer i denne modulen når en har grunnmodulen

 

Be om tilbud

Teknisk

 

Tekniske systemer for oppfølging av vedlikehold og mannskaper


- Maintenance Record
- Skiftplan

 

Det er mulig å velge enkelte systemer i denne modulen når en har grunnmodulen

 

Be om tilbud

Integrasjon

Vi kan integrere mot private og offentlige systemer


- Finans og Økonomi
- Tekniske systemer

 

Benyttes i sammen med våre andre moduler 

 

Be om tilbud

Rapport

Vår egen rapportgenerator henter ut data fra dine operasjoner


- Tabeller
- Regneark
- Grafiske visninger

 

Benyttes i sammen med våre andre moduler
 

Be om tilbud

EFB

 

Ta med dokumenter og skjema der du er online eller offline


- A/C dokumenter
- Safe Job Analyse
- Maintenance Record
- Flight Record
Crew Record
- Operational Flight Plan
- Minimum Equipment List
- Checklliste

 

Denne modulen kan benyttes når grunnmodulen og vår Operativ og Teknisk modul er benyttet

 

Be om tilbud

 


Du leier våre moduler, hvor det kommer en etableringskostnad og deretter en månedlig driftskostnad pr. modul og en kostnad pr. bruker pr. modul. Dette gjør at en kan enkelt tilpasse egen drift ut fra størrelse på ditt selskap. Be om et tilbud eller en presentasjon via vår interaktive presentasjon.