Flight Operation System

Operation

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 31.10.2018

 

 

 

 

Planlegg turen, beregn vekt og balanse og sikre fly/hviletid - du tar enkelt med deg dokumentasjon "off line" i vår Elektroniske flightbag

 

  

Flightschedule

Vi har utviklet en fly og helikopter oversikt som gir en bedre kontroll over din fly og helikopter aktivitere, samt øke muligheten for en mer effektiv utnyttelse av maskiner og utstyr.

Det er mulig å dra og slippe oppdragene for enklere oversikt. Klikk på video til høyre for å se hvordan.

  

 

 

Flightplanning og Weight and Balance Calculation

Ut fra kart og posisjon så planlegges turen som gir grunnlag for drivstoffforbruk og tidspunkt for oppmøte og flytid. De endelige tidene danner så igjen grunnlag for gangtid på maskinene og fakturaundelag.

 

 

Sjekkliste

For å sikre at maskinen er satt opp med riktig utstyr så har vi laget en egen oversikt med en del spørsmål. Disse kan enkelt tilpasse våre kunder. Oppdatering gjøres via lesebrett og signeres, deretter lagres dokumentasjonen i kundens sentrale arkiv.

 

 

Crewschedule

Ved at mannskapene benytter vår løsning for fly og hviletid via mobile enheter ute på oppdrag, så vil en sikre seg en god oversikt over aktiv tjeneste. Dette sikrer at selskapets og myndighetskrav overholdes.

 

 

Operator Proficiency Check

Den årlige OPC gjennoføres ved å dokumentere og signere via ditt nettbrett og oppdateres på den sentral databasen for ditt selskap.

 

 

Linecheck

Utfør din linecheck hvor en så oppdatere dokumentasjon og signerer via et nettbrett. Data er oppdatert på selskapets database for arkivering.

 

 

Safe job analyze

Før et oppdrag skal utføres, så må en gjennomføre en jobb analyse. Vi har valgt å legge dette inn som en del av vårt produkt, hvor en svarer på en del spørsmål som gjør at mannskapene og oppdragsgiver er klar over eventuelt farere som kan oppstå. Når spørsmålene er besvart, så signerer du via din smart telefon eller brett.

 

 

Flightbag

En kan enkelt ta med seg viktig dokumentasjon via din smarttelefon eller brett for å sikre nødvendig dokumentasjon der du måtte befinne deg.

 

 

 

Våre løsninger kan benyttes offline, noe som gjør det mer effektivt å kunne bruke våre løsninger i de områdene det ikke er mobildekning.