Moduloppsett

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 11.02.2019

Flight Operation System er bygget opp som to moduler Basic og Advanced. En starter ut med Basic for deretter å oppgradere til Advanced som er vår komplette operative løsning.

 

Prosess

Moduler

Basic         Advanced Program
   

Intranet
Generell informasjon, KPI eller dokumenter. Vises når en starter FOS V3. Det er videre mulig å ha egne skjermer ved baser/kontor (henges f.eks. på vegg) som viser informasjonsplakater som rullerer kontinuerlig. En nyttig måte å holde de ansatte informert.

    Employee
Registrer ansatte, samt styring av rettigheter til FOS V3.

    Customer
Kunde og kontrakt oversikt, samt et grunnlag for bestilling av oppdrag og fakturering.

   

Airport
Oversikt over flyplasser, landingsplasser og faste eller midlertidige baser.

   

Aircraft
Registrere maskiner og de operative kravene til type, versjon og individ.

    Customer Offer
Gi et tilbud til kunde som så omgjøres til et oppdrag når kunden har akseptert.

    Order
Opprett enkle eller faste oppdrag hvor nyttig informasjon til ansatte og fakturering registreres.

    Order Calendar
Viser samtlige oppdrag i en ordinær kalender, med mye nyttig informasjon.

   

Internal Control
Registrere punkter som skal følges opp etter en Internkontroll med tidsfrister og rapportering.

   

Invoice
Utført oppdrag fakturers via papirfaktura, e-post eller som EHF. Program kan knyttes mot regnskapssystemer.

   

Project Invoice
En utvidet faktura modul som følger opp større prosjekter mer detaljert oppdrag over en tidsperioder og faktureres stykkevis og delt.

     Flight Schedule - standard
Flyprogrammet presenteres som grafiske streker. Viser start og stopp, base, maskin som flyr, type oppdrag og mannskaper - kan vises på storskjerm.

   

Flight Schedule - auto update
Som standard men oppdateres automatisk via DFR systemet med forsinkelser og aktuelle endringer.

   

Flight Map - standard
Viser et oppdrag fra til og gir en visuell oversikt over hvor maskinene er plassert og skal fly.

   

Flight Map - auto update
Som Standard, men vil basert på GPS posisjon fra DFR vise hvor maskinen har beveget seg og hvor den befinner seg.

     Flight View - standard
Viser alle oppdrag i en tabell med mer detaljer og gir en oversikt over hva som kommer og hva som er utført basert på tid.

     Flight View - auto update
Som standard, men viser forsinkelser, produksjon og utførte basert på aktuelle data fra DFR systemet.

     Electronic Flight Bag (EFB)
Via smartelefon eller nettbrett så kan våre løsninger benyttes online eller offline. Det vil videre være enkelt å ta med selskapets, offentlig eller fabrikantens dokumentasjon som automatisk synkroniseres med selskapets database. Når EFB benyttes, så vil det sentral systemet oppdateres umiddelbart via telenettet.

    

Pilot Flight and Duty
Følg opp tidsforbruk, aktiv og fritid for en optimal crew planlegging. Via vår EFB så vil en alltid ha oppdatert informasjon, selv når en er ute på et oppdrag.

    Employee Schedule
Planlegg dine mannskaper i en skiftplan og følg disse opp for en optimal ressursutnyttelse.

   

Flightplan
Planlegg ditt oppdrag fly operativt. Data hentes fra selve oppdraget, samt Airport og Aircraft registeret.

    

Loadcontrol
Bygger videre på Flightplan, hvor vekt og plassering av last/passasjerer beregnes. Kravene til fabriakant og myndigheter legges til grunn for beregningene.

   

Daily Flight Record (DFR)
Dokumenter oppdraget via tid, sted, prosjekt etc. og erstatt dagens papir dokumentasjon. Ved bruk av DFR via EFB, så vil samtlige systemer være oppdatert kontinuerlig under selve oppdraget. Erstatter DFR på papir.

   

Technical Remarks (TR)
Ved bruk av DFR så vil en kunne benytte TR til å rapportere feil eller mangler til teknisk avdeling som f.eks. Minmum Equipment Liste (MEL). Videre så kan en enkelt gi informasjon til det mannskapene som skal overta maskinen.

   

Safe Job Analysis (SJA)
Før avgang så kan flyger enkelt gjennomføre en SJA som så lagres og ivaretas som dokumentasjon. En kan i etterkant kjøre «Trend» evaluering for å forbedre oppdragene.

     

Fueltank
Oppfølging av drivstoffanlegg og krav til vedlikehold og prøvetaking. Sikrer en og trygg oppfølging av selskapets drivstoff anlegg og gir de ansvarlig en bedre kontroll på selskapets anlegg.

   

Check List Flight
Benyttes før avgang for å sikre at de krav selskapet har satt til type operasjon blir fulgt opp. En sikrer at rett utstyr er med til type oppdrag. En kan kjøre trend analyse for å se om en kan forbedre forberedelsene til et oppdrag.

    

Line Check
Oppfølging av flygerens krav til å vedlikeholde nødvendig utsjekk på type maskin. Kjør trend analyse for å forbedre "Line Check"

   

Operations Proficiency Check (OPC)
Oppfølging av flygerens krav til å inneha nødvendige sertifikater. Trend analyse kan benyttes for å se en utvikling.

   

Report generator
Vi kan hente ut data spesial tilpassete rapporter som kan presenteres som tabeller, regneark eller grafiske presentasjon .


Integration


Vi kan integrere mot private og offentlige systemer


Invoice system
Operation system
Technical system
Other Public system 

Benyttes i sammen med Basic og Advanced modulene


Report generator


Vår egen rapportgenerator henter ut data fra produksjonen data


Tables
Spreadsheet
Graphical presentation 

Benyttes sammen med Advanced modulen
 


Maintenace

 

Tekniske vedlikehold og oppfølging av delelager.


Workorder
Parts 

Et system for mindre fly og helikopter selskap

 


Kostnad

 

Du leier våre moduler, hvor det kommer en etableringskostnad (engangskostnad) og deretter en månedlig driftskostnad pr. modul pr. ansatte.

 

 

 

 

Ingen andre kostnader utover det en trenger av datamaskiner eller lesebrett for å få tilgang til Flight Operation System eller andre systemer i ditt selskap.

Flight Operation System utvikles videre etter innspill fra våre kunder og vi skal tilby en komplett løsning for fly og helikopter industrien.